Příroda Bečvy

Volný čas
Přednáška o zajímavých druzích rostlin a živočichů na řece Bečvě a v jejím okolí. Povídání o tomto tématu lze ve zkratce nazvat virtuální exkurzí po toku Bečvy od jejich pramenů až po střední tok řeky mezi Choryní a Černotínem. Většina lidí má v patrnosti řeku regulovanou, spoutanou do narovnaného koryta s opevněnými břehy, jak ji známe z měst a obcí, jimiž protéká. Nejvíce hodnotné jsou však povodněmi zpřírodněné úseky řeky, které hostí i některé kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů (např. židoviník německý z rostlin a hrouzek Kesslerův ze živočichů).
Termíny