Hubička

Hudba
Netradičně pojatá inscenace nabídne divákům intimní příběh nového hledání nešťastně ztracené lásky, svázané dobovými zvyklostmi a rituály. Opera Hubička je vnímavou výpovědí o nejintimnějších stránkách lidských vztahů, výpovědí velice tichou, neefektní, a přesto plnou skutečného citu a lidskosti. V příběhu akcentujeme spíše dramatičtější polohu, nechceme vyprávět ani anekdotou, ani ukazovat barvotiskový obrázek českého venkova, ale hrát plnokrevné hudebním divadlo. Soustřeďujeme se při tom na herce - zpěváka jednajícího v téměř prázdném symbolickém prostoru. Všichni účinkující jsou na scéně nepřetržitě přítomni, ačkoliv v určitých chvílích do děje přímo nezasahují. Hlavním úsilím je snaha o hereckou přesvědčivost směřující k fyzickému divadlu i maximální přiblížení prostoru diváků a herecké akce, čemuž je uzpůsobené i pro operu netypické rozestavění sedadel. V podání VCHOD zazní Smetanova Hubička v dramaturgické úpravě bez sboru a s klavírním doprovodem.
Termíny