Meziříčská muzejní noc

Volný čas
Možnost prohlídek různých kulturních institucí v netradičním čase.

Termíny