Letnice

Volný čas
- od 14.00 hod. beseda s Márií Húšťavovou za doprovodu hudecké muziky z Kysúc - od 13.00 do 16.30 ukázka hotovení svatodušních holubiček českou lektorkou

Termíny