SLAVNOSTNÍ KONCERT K 15.VÝROČÍ ZÁPISU ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU A ZAHRAD NA SEZNAM UNESCO

Volný čas
Na programu zazní v první části především skladby, které připomenou slavnou hudební minulost Arcibiskupského zámku, v druhé části skladby vztahující se k tématu konference. Účinkují : Konzervatoř P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž. Na koncertě budou předány ceny biskupa Karla z Lichtensteina-Castelcornu Konzervatoři P.J.Vejvanovského a Základní umělecké škole v Kroměříži

Termíny