Přednáška " ARCIBISKUP METODĚJ A JEHO PŮSOBENÍ NA MORAVĚ"

Volný čas
Přednáší Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.. Přednáška se uskuteční v rámci 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.

Termíny