Výstava Zámecký park ve Valašském Meziříčí

Volný čas
Výstava se snaží přiblížit biologické funkce parku a jeho význam pro přežití ohrožených druhů zvířat a rostlin v městské krajině.

Termíny