Příroda Bečvy

Volný čas
Přednáška o zajímavých druzích rostlin a živočichů na řece Bečvě a v jejím okolí. Povídání o tomto tématu lze ve zkratce nazvat virtuální exkurzí po toku Bečvy od jejich pramenů až po střední tok řeky mezi Choryní a Černotínem.

Termíny