GALERIJNÍ A MUZEJNÍ NOC VE ZLÍNĚ 2013

Volný čas
Nechte se jednou v roce vtáhnout v netradičním čase do kulturního dění ve Zlíně a prožijte své noční setkání s uměním! V prostorách Krajské galerie výtvarného umění připravujeme zážitkové programy i divácky poutavý doprovodný program.

Termíny