Benefiční hudební akce

Volný čas
Benefice pro nemocného Matýska. Matěj je devítiletý kluk, se kterým se život příliš nemazlí. Ve čtyřech letech mu lékaři zjistili mozkový nádor velikosti tenisového míčku a tím začal pro Matěje a jeho rodinu kolotoč náročných operací a pobytů v nemocnici. Po první z operací zůstal Matěj ochrnutý na levou polovinu těla, následovaly další tři náročné operace a nespočet menších operačních zákroků, to vše ve FN Brno. Poctivým, často bolestivým cvičením a rehabilitacemi dosáhl Matěj toho, že v současnosti dokáže s dopomocí ujít i několik desítek metrů. Bohužel je ale také částečně nevidomý a doživotně závislý na lécích a tedy i na neustálé pomoci a péči svých nejbližších. Přesto všechno je Matýsek velký bojovník, je přátelský a velmi upovídaný. Chodí do druhé třídy základní školy, kde se vyučuje za pomoci asistentky podle individuálního plánu. Na konci loňského roku musel Matěj podstoupit léčbu cíleným ozařováním a všichni pevně doufáme, že tato léčba bude úspěšným zakončením těžkého téměř pětiletého trápení malého Matěje, který si snad bude moci začít konečně užívat malých dětských radostí. Pro případné dárce, kteří nedorazí na akci otevřel Nadační fond dětské onkologie Krtek při FN Brno pro Matýska bankovní účet u KB Brno č.ú.3503770297 /0100. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést "Benefice pro Matyska".

Termíny