Tajemství Langobardů

Volný čas
V prosinci 2010 byl ukončen téměř půlroční archeologický výzkum Masarykova muzea v Hodoníně dokumentující unikátní polykulturní lokalitu při výstavbě obchodního domu Kaufland v Kyjově. Z největší části zahrnovalo naleziště kostrové hroby germánského kmene Langobardů, kteří k nám přišli na konci 5. století odněkud ze severního Německa a sídlili zde zhruba jedno století, aby se pak přesunuli do severní Itálie. Pro zájemce z řad široké veřejnosti teď nabízíme malou ochutnávku dosud zpracovaných nálezů z prozatím největšího langobardského pohřebiště ve střední Evropě, které budou vystaveny od 25. 6. - 29. 9. 2013 ve výstavních prostorách budovy sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 24. 6. 2013 v 17 hodin.

Termíny