Upřednostňování záměrů

Volný čas
V běžném životě se může odehrávat toto: ráno se probudíme a nemáme jasně určené segmenty. Potácíme se dnem jako většina ostatních, těkáme od jedné věci ke druhé, zmítáme se mezi podněty a přáními ostatních. Zvoní telefon, děti stále o něco žadoní, sledujeme zprávy a většinou se na nic pořádně nesoustředíme, což je tvz. normální. Pak ale cítíme, že nám není dobře, protože při důležitém rozhovoru jsme si příkladně nestanovili cíl a náš navigační systém nám vysílá varovné emoce, že to, jak si zrovna počínáme, není pro nás z vibračního pohledu dobré. Otázka zní: Co tedy dělat? Pokud si totiž uvědomíme okamžik kdy se začínáme cítit špatně, můžeme se zastavit a říct si: Co si v této situaci nejvíce přeji? Zjistíme pak, že hlavním cílem je dosažení harmonie - shoda s dětmi, s přítelem, vyřešení problému. Harmonické vztahy, kdy se cítíme dobře, jsou daleko důležitější, než nepodstatný předmět sporu. Učíme se, jak se tato hra hraje.

Termíny