Léčivá moc odpuštění

Volný čas
Co je vlastně odpuštění? Téměř každý z nás máme někoho nebo něco v životě, s čím se nemůžeme smířit. Tím v sobě držíme a blokujeme naši energii, která v těle způsobuje bolesti, nemoci a komplikuje nám mnohdy život. Odpuštění je vlastně pustit /něčí krk/, doslova vypustit ze sebe něco. Odpuštění někomu neznamená zapomenout. Nezakládá to ani vztah k dotyčné osobě. Není to o tom, že když někomu něco odpustíme, tak je vše v pořádku, není to ani o tom, že dotyčnému budete v této fázi důvěřovat. Odpuštění je uvolnění z našeho sevření, aby se mohly věci dát do pořádku, a probíhá bez našeho přičinění. Odpuštění je v první řadě důležité pro nás samotné, protože nás může osvobodit od něčeho, co nás zaživa užírá, ničí naši radost a naši schopnost plně a otevřeně milovat. Často se můžeme setkat se svým vzdorem, který nám doslova brání v této činnosti. I on má v našem životě svoje místo, ale mnohdy nám znemožňuje pokročit v našem vývoji. Pokud to přijmeme, může být náš život znovu radostný a můžeme si znovu uvědomit napojení na náš zdroj, který s námi komunikuje přes emoce. Když jsme napojení, cítíme se dobře. Pokud chceme věci řešit pouze sami, je to někdy hodně těžké.

Termíny