Napětí a relaxace

Volný čas
Skutečným zdrojem veškerého napětí v našem životě je to, že se stále něčím stáváme. Téměř každý člověk se neustále pokouší něčím být. Nejsme spokojeni s tím, kým jsme. Nechceme přijmout své bytí, popíráme ho a vytváříme si ideální představy o tom, kým budeme. Tím se vytváří základní napětí mezi tím, kým jsme, a tím, kým bychom chtěli být. Napětí vychází z toho, že nás netěší stav, v němž se právě nalézáme a proto se toužíme stát někým jiným. A mezi těmito stavy vzniká napětí. Přitom není podstatné, po čem vlastně toužíme. Chceme-li být bohatí, mocní, slavní, vždy je v tom obsaženo napětí. Samotná existence je prosta napětí. V přítomnosti k napětí nedochází - napětí je zaměřeno pouze na budoucnost. Vychází z představivosti, která však může být i konstruktivní a tvořivá. Pokud celou její sílu soustředíme do přítomného okamžiku, nikoliv do budoucnosti, nevytváříme touhu a začneme ji využívat v běžném životě. Pokud jsme básníci, projeví se v poezii, pokud třeba vaříme, projeví se v chuti, barvě a vůni pokrmu. A to je opravdové využití v praxi.

Termíny