Jan Mikulka - Obrazy (hyperrealistická malba)

Výstava
"Není to chladná formalizace viděného, ale snaha promalovat se k fyzické osobitosti konkrétního člověka. Tato lidská jedinečnost je v duchu historického realismu nově dovedena až k hranici bolestného naturalismu," napsal Jan Kříž v předmluvě k Mikulkově poslední samostatné výstavě.
Termíny