Petra Kotvová - absolventský koncert

Hudba
Skvělá klavíristka P. Kotvová ukončuje svá studia Konzervatoře J. Ježka koncertem v Jazz Docku. První polovina koncertu bude věnována modernímu a současnému klasickému jazzu (T. Monk, O. Peterson, D. Gillespie, Esbjorn Svensson) a ve druhé půli zahraje hudbu ovlivněnou balkánskými vlivy se svojí domovskou skupinou JazzBalk.
Termíny