Absolvetský koncert ZUŠ Šimáčkova

Hudba
Vystoupí: Tereza Žižková, David Vaner, Filip Vacínek ze třídy Tomáše Konůpky.
Termíny