Po stopách starých Germánů

Výstava
Můžete se těšit na výrobky lité z bronzu, hrčířství, zhutnění železa, výrobky textilní a kožené. Součástí výstavy jsou dva panely kde budete moci shlédnout krátký informační spot.
Termíny