Výstava výtv. prací dětí ze ZŠ a MŠ Čs. armády

Výstava
Termíny