Dětský den

Den plný soutěží a zábavy pro všechny děti, na závěr opékání špekáčků.
Termíny