Knižní toulky minulostí města Znojma

Výstava
Výstava Knižní toulky minulostí města Znojma přiblíží veřejnosti kulturní vývoj Znojma a jeho bohatou historii prostřednictvím literatury regionálního fondu muzejní knihovny. Tento fond je součástí odborné knihovny Jihomoravského muzea ve Znojmě, zahrnující nejen obory zastoupené ve sbírkách muzea, ale také práce k dějinám, kultuře i přírodě znojemského regionu od 19. století po současnost. Na výstavě budou představeny práce Antona Hübnera, Antona Vrbky, F. V. Peřinky, Karla Polesného, L. E. Havlíka a dalších autorů, která jsou stále využívanými prameny ke studiu historického vývoje města a jeho památek.
Termíny