Den dětí

Volný čas
Kromě celodenních soutěží o ceny, her a pouťových atrakcí mohou děti a jejich rodiče zhlédnout pohádky, taneční vystoupení, vystoupení mažoretek Berušek či hudební vystoupení Pohádkové kapely. Také mohou vyzkoušet taneční dílny, tvůrčí dílničky rodičovského centra Dubínek, atd.
Termíny