Orbis Pictus – Krystalíza her

Výstava
Základem projektu Orbis pictus Play, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, je několik interaktivních expozic inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní prostory hradu Špilberku koncipoval výtvarník Petr Nikl nový scénář tak, aby zvolenými předměty docílil jejich vzájemnou provázanost. Jednotlivé exponáty, interaktivní nástrojové objekty, jsou autorskými díly několika vybraných výtvarníků. Jejich smyslem je aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry umožnit kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly, rozvíjet vlastní imaginaci a fantazii.
Termíny