Křeslo pro Stanislava Zindulku

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Marcel Javorček.
Termíny