Muzejní noc

Volný čas
Pro návštěvníky jsme si tentokráte připravili menší stylové překvapení. Tématem bude prusko-rakouská válka 1866, která výrazně zasáhla do dějin města. Večerem případně i nocí vás bude v nové expozici muzea v márnici provázet Ing. Jiří Šťastný.
Termíny