Improvariace I

Divadlo
Dva týmy hráčů se pod dohledem rozhodčího utkávají v krátkých improvizacích na divácká témata. Jednotlivé improvizace jsou omezeny nejen časově, tematicky a pravidly na jejichž dodržování rozhodčí dohlíží, ale také použitelnými divadelními technikami - některé improvizace jsou veršované, jiné v kategoriích připomínajících žánry jako western nebo červená knihovna, pantomimické, pohybové i pouze zvukové. Přestože týmy soupeří mezi sebou o diváckou přízeň a body ve výsledném skóre, hráči obou týmů musí improvizace tvořit společnými silami a spolupracovat na výsledném tvaru.
Termíny