Travesti show - Crazy Goddess

Volný čas
Vystoupí: Julia (film Kameňák), Madonna, Vlasta, Roxana Primeri.
Termíny