Art Book Orchestra – Konrad Korabiewski

Hudba
Aktuální podoba projektu Konrada Korabiewského "The Art Book Orchestra" prezentuje zvukové kompozice zabudované do pěti knih, které jsou jediným zdrojem zvuku. Knihy s názvem 'Affected As Only A Human Being Can Be' vznikly ve spolupráci multimediálního umělce Konrada Korabiewskeho a Litten, umělkyní pracující se smíšenými médii. Projekt v sobě prolíná sound art, experimentální hudbu, výtvarné a knižní umění protkané do taktilní, multimediální a digitálně interaktivní podoby. Skladatel a autor projektu Konrad Korabiewski prostřednictým interakce s audiovizuálními kapitolami knih naživo a v reálném čase vytváří zvukové krajiny. Intenzivní a proměnlivá atmosféra koncertu je charakteristická výrazným smyslem pro prostor a hloubku zvuku.
Termíny