Fulbright Series: Jak se staví v ZOO Praha

Volný čas
Diskuse s absolventem Fulbrightova programu ing. arch. Pavlem Ullmannem o jeho práci pro Zoo Praha.
Termíny