Husitské válečnictví – osobnosti, postupy a strategie

Volný čas
Přednáška Mgr. Petra Klučiny.
Termíny