Čteme dětem pohádky... S babičkou? S dědečkem?

Volný čas
Hlasitým předčítáním pohádek a příběhů podporujeme rozvoj dětského čtenářství a lásku k literatuře. Společná četba upevňuje vztah mezi nejmladší a nejstarší generací našich čtenářů.
Termíny