Veřejná diskuze k projektu výuka TPV na školách

Volný čas
Taneční a pohybová výchova poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání ve vzdělávací oblast Umění a kultura. Vzdělávací obsah podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.
Termíny