Veliký ZUŠ band

Hudba
Swingový orchestr pod taktovkou Jiřího Klimeše.
Termíny