Kurz Úvod do permakultury

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

23-25.8. 2013 Úvod do permakultury pod vedením Miroslava Jílka

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s konceptem permakulturního designu. V úvodní části se zaměříme především na vlastní představení permakultury,  permakulturní etiku a principy a metody permakulturního designu. Důkladněji se zastavíme u práce s vodou na pozemku, využití svejlů a rozváděcích příkopů, vytváření mikroklimat a u konceptu  jedlých lesních zahrad – užitkových ekosystémů.  V praktické části pak nacvičíme ujasnění zadání pro PK design (tabulka přání, mapa mysli), přípravu podkladů a vytvoříme cvičný PK design.

Termíny