Nenechte sebou manipulovat

Kurzy, vzdělání, konference

Obsah semináře: manipulace a šikana v podmínkách pracoviště, v rodinných vztazích * co je to pasivita, agresivita, asertivita a manipulace * základní druhy manipulace a její vnitřní i vnější příčiny* jak odhalit manipulaci a poznat manipulátora? * formy práce s emocemi - přijetí, usměrnění, posilování frustrační tolerance a citové stability * 3 kroky obrany před manipulací pro jednotlivce * možnosti prevence manipulace, šikany ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu * budování "sociální záchytné sítě" jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti * metody odvrácení manipulace (kontramanipulace) v pracovních i osobních vztazích - nácvik v rámci modelových situací. Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků. Zažijete reálné situace - sdílení osobních zkušeností účastníků, nácvik odvrácení manipulace, dostanete zpětnou vazbu od lektora, účastníků kurzu a další.

Termíny