Turistický miniveletrh Českosaského Švýcarska

V sobotu 8. června 2013 se v Krásné Lípě v rámci oslav 125 let Klubu českých turistů uskuteční Turistický miniveletrh. Pro návštěvníky miniveletrhu bude připravena prezentace turistické nabídky v Českém a Saském Švýcarsku, Lužických horách, Ústeckém kraji, Dolním Poohří.  Prezentovat se zde budou ubytovací zařízení, provozovatelé sportovních a kulturních zařízení, regionální výrobci atd. Bude možnost získat nové informace a materiály pro tuto sezónu, koupit si regionální výrobky nebo turistické publikace. Akce se koná v 1. patře Domu Českého Švýcarska, vstupné je zdarma. Další informace o miniveletrhu i o dalším programu oslav 125 let KČT najdete v přílohách.   

Termíny