Koncert dechového orchestru mladých

Hudba
ZUŠ Gustava Mahlera vás zve na koncert. Orchestr řídí Josef Jirků, Stanislav Žaloudek. Na programu zazní lidové, muzikálové a koncertní skladby.
Termíny