Jirka a bílé myšky

Film, Krátký film
Osmiletý Jirka je s rodiči na návštěvě v rodině tatínkova nadřízeného, profesora ve výzkumném ústavu. Ačkoli se hoch usilovně snaží chovat vzorně, omylem vypustí z klece tři laboratorní myšky. Aby návštěva neskončila fiaskem, musí Jirka pochytat myšky tak, aby si toho nikdo nevšiml. To mu komplikují nejen rodiče, kteří ho bedlivě sledují, ale zejména podezřívavá hostitelka. Chlapec navíc brzy zjistí, že myšky vynikají nebývalou inteligencí a hodlají své dočasné svobody využít zcela jinak, než si Jirka představuje. Na scéně se navíc objeví další, zcela nečekaný a velmi nebezpečný soupeř….
Termíny