Bakalaureáty

Výstava
První výstavní počin po znovuotevření muzea bude představovat jubilejní ročník výstavy Bakalaureáty. Výstav prezentujW závěrečné práce studentů Katedry designu FT TUL (oděvy, bytové textilie, tapiserie, prostorové objekty, sklo, šperky a další).
Termíny