III. Podještědská muzejní noc

Výstava
Muzejní noc o poklad řídícího učitele Václava Havla (zábavně-vědomostní soutěž), hudební doprovod, výtvarná dílna pro děti, zahájení sezonní výstavy.
Termíny