Napoleonica 2013

Výstava
Chomutov jako centrum diplomacie konce napoleonských válek.
Termíny