Seifert – milostná poezie a něco memoárů

Volný čas
Poezie a literární večery vůbec, ať už spočívající na prosté interpretaci nebo v citlivém „zjevištnění“, netěší se žádné enormní pozornosti našeho publika, i kdybych se na nich, coby jejich hlavní interpret, vydal z posledních sil a z celého srdce. Divák dnes prahne spíše po zábavě. Za bolševika tomu bylo trochu jinak. Jezdil jsem tehdy s mladými, nekonformními básníky po republice v rámci večerů Klubu přátel poezie, a to byly plné sály...
Termíny