Úvod do neštěstí

Divadlo
Hra, která je k smíchu stejně jako k pláči. Na motivy knihy psychologa P. Watzlawicka.
Termíny