CESTOVATELSKÁ BESEDA SKVOSTY JORDÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ - MRTVÉ MOŘE OD A DO Z

Kurzy, vzdělání, konference

 Jak vzniklo zcela unikátní jezero nasyceného roztoku různých solí, oživené vyváženým systémem mikroorganismů? Víte, že trvání tohoto přírodního fenoménu se už patrně chýlí ke konci?

Pod hladinou Mrtvého moře se dějí podivuhodné a v mnohém i tajemné věci.

RNDr. PAVEL MRÁZEK, CSc.

Cena 45 Kč. 

Termíny