V New Yorku řemeslo žije!

Film, Krátký film
Dokument zachycující život tří Čechů, kteří doma vystudovali učiliště/střední odbornou školu a nyní se úspěšně živí v největším městě Spojených států amerických - New Yorku.
Termíny