Noc kostelů

Výstava
Po zahájení (zvonění zvonů, modlitba Noci kostelů, úvodní slovo) následuje podvečerní zastavení s hudbou (P. Mašlaň - varhany, P. Mašlaň jr. - violoncello v 18.10) a večerní zastavní s hudbou (koncert sboru Mysterium v 19.30). V průběhu noci komentované prohlídky kostela, kaple sv. Kateřiny a renesanční zvonice, výstava liturgických předmětů s komentářem a další.
Termíny