Celník

Film, Krátký film
Celník stráží hranici ve vzdálené a nudné lokalitě, kde mu jedinou společnost dělají krávy. Co ale zprvu vypadá jako další nudný pracovní den, ukáže se být příjemným překvapením…
Termíny