Kateřina Štenclová

Výstava
Kateřina Štenclová patří k umělkyním, které došly k čistě abstraktnímu projevu. Vycházela z odkazu velkých osobností především amerického umění šedesátých až osmdesátých let, které dospěly k různým formám abstraktní malby. Zpočátku se její tvorba vyznačovala výrazným gestem a skvrnami, od první poloviny devadesátých let se soustředila na plochy čistých barevných tónů a na až konceptuálně cítěné výstavní instalace. To platí nejen pro Novou síň (1994), ale i pro Hranice událostí (Veletržní palác, 1998 – 1999). Zajímavé jsou i takřka monochromní obrazy, z nichž vystupuje jemné gesto. V posledních letech se v její tvorbě prosazovaly dynamické struktury v paralelně rozvíjených obrazových řadách na plátnech a „readymades“ na igelitech. Šlo jí o konfrontaci dokončeného obrazu a záznam pracovního procesu na igelitu nebo zvětšené fotografie tohoto záznamu. Tyto pestré kompozice spojuje autorka s monochromy. Koncepce výstavy připravené pro Galerii NoD vychází z kontrastu , napětí i harmonie mezi několika okruhy obrazů, v nichž vždy dominuje určitá barva a v nichž se opět víc prosazuje gesto s barevným pohybem. Kolekce je opět ozvláštněná „ readymades“ na igelitech.
Termíny