Nový vítr ve strunách II

Hudba
Autorský koncert kytaristů - skladatelů Ivana Boreše, Lukáše Sommera, Fernandéze a Petra Zelenky.
Termíny