Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý

Volný čas
Literární večer naplněný autorským čtením člena Divadla Járy Cimrmana Miloně Čepelky s hudebním doprovodem mladého spisovatele a skladatele Josefa Pepsona Snětivého.
Termíny